Táborok

B komponens (18 éven felüli lakosság számára)

 1)      Szakmai tapasztalatcsere (kistérség közművelődési és felnőttképzési szakemberei, civil szervezetek) 

A tábor szervezője: Géberjén Község Önkormányzata

A tábor ideje: 2011.07.25. – 2011.07.31.

A tábor célja: a résztvevők ismerjék meg a kistérségben működő közművelődési intézményeket, felnőttképzési szakembereket és civil szervezeteket, azok tevékenységeit; közösen térképezzék fel a kistérségben működő szervezetek és szakemberek lehetséges együttműködési területeit; közös programok kidolgozása a kistérség művelődésének és életminőségének javítása érdekében; fenntartható és hatékonyan működő kapcsolatok kiépítése a kistérségben működő civil- és közművelődési szervezetek, valamint felnőttképzési szakemberek között. 

A tábor tartalmi egységei: a szervezetek és szakemberek bemutatkozása; a gyakorlatban alkalmazott legsikeresebb tapasztalatok, módszerek közzététele; közös programok kidolgozása; a kapcsolódási pontok és együttműködési területek feltérképezése; a szervezetek és szakemberek közti kommunikációs hálózat kialakítása.

A tábor helyszíne: Egerszalók

A tábor felelőse: Dr. Juhász Erika, Dr. Szabó Irma

A tábor közreműködője: Dr. Juhász Erika, Dr. Szabó Irma

Jelentkezés:

o       személyesen: Máté Krisztina

o       telefonon: Máté Krisztina, 70/456-4308

o       e-mail: kristina.mate.ud@gmail.com

Jelentkezés határideje: 2011. június 17.

 

2)      Népi, nemzeti értékek megismerése, hagyományos foglalkozások

A tábor szervezője: „Jót s Jól” Egyesület

A tábor ideje: 2012.08.01. – 2012. 08.31.

A tábor célja: a magyar paraszti élet értékeinek megismerése, ezáltal az identitástudat fejlesztése a felnőtt korosztály számára; a hagyományos, népi foglalkozások elméleti és gyakorlati elsajátítása, ezáltal a kreativitás fejlesztése; együttműködés, az interperszonális kompetencia fejlesztése a kistérség 18 éven felüli lakosai között; a közösségi élmény kialakítása a megszokott környezettől távol eső helyszínen.

A tábor tartalmi egységei: elméleti blokk: népi mesterségek kialakulása, hagyományai; gyakorlati órák: hagyományos népi mesterségeinek alapjai.

A tábor helyszíne:

A tábor felelőse: Kovács Sándorné

A tábor közreműködője: Bakos Elizabet, Pinczés Izabella, Kovács Eszter, Cservenyákné Pataki Beáta

Jelentkezés:

o       személyesen: Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye, 4754 Géberjén, József A. u. 4-6.

o       telefonon: Kovács Sándorné, 70/337-2768

o       e-mail: kovacsnemesi@gmail.com

Jelentkezés határideje:  

 

E komponens (közoktatásban tanulók számára)

1)      A helyi kultúra értékeinek – néptánc és kézműves foglalkozások mentén – feltárására irányuló tábor (1. csoport, középiskolások számára)

A tábor szervezője: GABRIEN Egyesület

A tábor ideje: 2011.08.01. – 2011.08.07.

A tábor célja: a szatmári tájegységre jellemző népzene, népdal, néptánc, kézműves foglalkozások alapjainak megismertetése, a helyi identitástudat fejlesztése; A kézügyesség, a kreativitás, ugyanakkor a mozgáskultúra, ritmika fejlesztése; a foglalkozásokon keresztül a közösségi összetartozás erősítése, az emberi kapcsolatok elmélyítése; a problémamegoldás és konfliktus kezelés fejlesztése a csoportmunkák segítségével

A tábor tartalmi egységei: alapozó foglalkozások mentén a népdaléneklés és néptánc tanulás alapjainak elsajátítása; a szatmári népdalok, koreográfiák gyakorlása; a foglalkozások közötti szabadidőben kukoricahéj fonás, fafaragás, kosárfonás, gyöngyfűzés helyi mesteremberek segítségével.

A tábor helyszíne: Szamoskér

A tábor felelőse: Máténé Vincze Andrea, Görbe Réka

A tábor közreműködője: Máténé Vincze Andrea, Görbe Réka, Máté Krisztina, Szilágyi Anett

Jelentkezés:

o       személyesen

o       telefonon: Máténé Vincze Andrea, 70/339-2138; Görbe Réka, 70/426-0096

o       e-mail: mateneandi.vincze@gmail.com; gorbe.reka@freemail.hu

o       honlap: www.gabrien.hu 

Jelentkezés határideje:

 

2)      A helyi kultúra értékeinek – néptánc és kézműves foglalkozások mentén – feltárására irányuló tábor (2. csoport, általános iskolások számára)

A tábor szervezője: GABRIEN Egyesület

A tábor ideje: 2012.06.01. – 2012.06.30.

A tábor célja: a szatmári tájegységre jellemző népzene, népdal, néptánc, kézműves foglalkozások alapjainak megismertetése, a helyi identitástudat fejlesztése; A kézügyesség, a kreativitás, ugyanakkor a mozgáskultúra, ritmika fejlesztése; a foglalkozásokon keresztül a közösségi összetartozás erősítése, az emberi kapcsolatok elmélyítése; a problémamegoldás és konfliktus kezelés fejlesztése a csoportmunkák segítségével

A tábor tartalmi egységei: alapozó foglalkozások mentén a népdaléneklés és néptánc tanulás alapjainak elsajátítása; a szatmári népdalok, koreográfiák gyakorlása; a foglalkozások közötti szabadidőben kukoricahéj fonás, fafaragás, kosárfonás, gyöngyfűzés helyi mesteremberek segítségével.

A tábor helyszíne: Szamoskér

A tábor felelőse: Máténé Vincze Andrea, Görbe Réka

A tábor közreműködője: Máténé Vincze Andrea, Görbe Réka, Szilágyi Hajnalka, Siket Orsolya

Jelentkezés:

o       személyesen

o       telefonon: Máténé Vincze Andrea, 70/339-2138; Görbe Réka, 70/426-0096

o       e-mail: mateneandi.vincze@gmail.com; gorbe.reka@freemail.hu

o       honlap: www.gabrien.hu

Jelentkezés határideje:

 

3)      Helyi természeti értékek, a hagyományos népi mesterségek megismertetése környezeti neveléssel

A tábor szervezője: „Jót s Jól” Egyesület

A tábor ideje: 2011.08.15. – 2011.08.21.

A tábor célja: a környezeti -, a fenntarthatóságra épülő gondolkodás kialakítása, fejlesztése; a természetközeli tevékenységek, a múlt, a falusi életmód, annak a fenntarthatóság köré fűzhető lehetőségeinek megismerése; az „ember és táj”, az „ember és tájhasználat” témaköre, problémaköre, példákon keresztül; a szatmári térség természeti értékeinek megismerés.

A tábor tartalmi egységei: a térség bemutatása, értékeinek feltárása, az emberek múltjának, jelenének, munkájának, megélhetésének, az ember és a természet múlt és jelenbeli viszonyának megismerése elméleti keretek között; természetjárás, vízi élővilág megismerése, szelektív hulladékgyűjtés gyakorlata, fajismeret bővítése, fizikai folyamatok elemzése; foglalkozások közti szabadidős tevékenységek: kézművesség, sportolás, egyéb lehetőségek biztosítása.

A tábor helyszíne: Szamoskér

A tábor felelőse: Kovács Sándorné,

A tábor közreműködője: Bakos Elizabet, Pinczés Izabella, Kovács Eszter, Cservenyákné Pataki Beáta

Jelentkezés:

o       személyesen: Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye, 4754 Géberjén, József A. u. 4-6.

o       telefonon: Kovács Sándorné, 70/337-2768

o       e-mail: kovacsnemesi@gmail.com

Jelentkezés határideje:

 

 

Belépés

Felhasználónév:
Jelszó:

TÁMOP adatok

ujmagyarorszag
A TÁMOP-3.2.3/09/2-2010-0050 sz. projekt
az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kedvezményezettek:

Géberjén Község Önkormányzata,
4754 Géberjén, Móricz Zs. u. 30/A

"Jót s jól" a Szatmári Kistérségben Egyesület,
4754 Géberjén, József A. u. 4-6.

GABRIEN Néptánc és Hagyományőrző Egyesület,
4754 Géberjén, Dózsa Gy. Út 5.

szechenyiterv