Szakkörök

B komponens (18 éven felüli lakosság számára):

 1)      Kézműves agyagozás

A szakkör szervezője: „Jót s Jól” Egyesület

A szakkör ideje: 2011.10.01. – 2012.02.28.

A szakkör célja: különböző kézműves technikák megismerése, a természetben fellelhető anyagokkal való munkavégzés, a szatmári tájegységre jellemző népművészeti elemek minél szélesebb megismerése, kreativitás fejlesztése, az önálló alkotás, a csapatban való együttműködés lehetőségének megteremtése.

A szakkör tartalmi egységei: néprajzi ismeretek, anyagismeret, Felső-Tisza vidék fazekassága, díszítéstől égetésig

A szakkör helyszíne: Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye, 4754 Géberjén, József A. u. 4-6.

A szakkör felelőse: Kovács Sándor

A szakkör közreműködője: Baloghné Hajnalka

Jelentkezés:

o   személyesen: a Fogyatékkal Élők Nappali Intézményében

o   telefonon: Baloghné Hajnalka,

o   e-mail:

Jelentkezés határideje:

 

2)      Hímző szakkör

A szakkör szervezője: „Jót s Jól” Egyesület

A szakkör ideje: 2011.11.01. – 2012.03.31.

A szakkör célja: a már elveszőben lévő hímzés és annak hagyományainak ápolása és továbbadása, a szatmári motívumok felelevenítése, megismertetése, az önálló alkotás, a csapatban való együttműködés lehetőségének megteremtése, az egymástól informatív módon történő tanulás lehetőségének biztosítása, kreativitás fejlesztése.

A szakkör tartalmi egységei: néprajzi ismeretek; felhasznált alapanyag, hímzőfonal és mintaelhelyezés a magyar népművészetben; öltésmódok, motívumok megismerése; Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei motívumok készítése

A szakkör helyszíne: Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye, 4754 Géberjén, József A. u. 4-6.

A szakkör felelőse: Kovács Sándor

A szakkör közreműködője: Vargáné Hegedűs Eszter

Jelentkezés:

o       személyesen: a Fogyatékkal Élők Nappali Intézményében

o       telefonon: Baloghné Hajnalka,

o       e-mail:

Jelentkezés határideje:

 

3)    Néptánc

A szakkör szervezője: GABRIEN Egyesület

A szakkör ideje: 2011.09.01. – 2012.01.31.

A szakkör célja: régi szatmári népi, ünnepi hagyományok, népi játékok, közösségi alkalmak felelevenítése a néptánc segítségével, a mozgás fontosságának hangsúlyozása, a csapatmunka erősítése, a kommunikáció fejlesztése, interperszonális kompetenciák tánc közben történő fejlesztése.

A szakkör tartalmi egységei: néprajzi ismeretek: Szatmári tájegység hagyományainak, népviseletének, népdalok felidézése, memorizálása; alaplépések, alapkoreográfiák tanulása; Szatmári verbunk, és friss csárdás koreográfia teljes elsajátítása.

A szakkör helyszíne: Művelődési Ház, 4754 Géberjén, Dózsa Gy. u. 5.

A szakkör felelőse: Máténé Vincze Andrea, Görbe Réka

A szakkör közreműködője: Szatlóczky Tibor

Jelentkezés:

o       személyesen

o       telefonon: Máténé Vincze Andrea, 70/339-2138; Görbe Réka, 70/426-0096

o       e-mail: mateneandi.vincze@gmail.com; gorbe.reka@freemail.hu

o       honlap: www.gabrien.hu

Jelentkezés határideje:

 

4)      Egészséges életmód

A szakkör szervezője: GABRIEN Egyesület

A szakkör ideje: 2012.02.01. – 2012.06.30.

A szakkör célja: a civilizációs betegségek testi-lelki ártalmainak csökkentése az életmód szükség szerinti megváltoztatásával, az egészséges életvitelhez szükséges információk megszerzése, az egészséges élet és a környezeti nevelés kapcsolatának megismerése, táplálkozási és testmozgási tanácsadás.

A szakkör tartalmi egységei: az életmód-tanácsadás általános kérdései; az egészséges életmód elemei; méregtelenítési technikák, gyógynövényismeret; mozgásterápiák ismerete; életkori és szociológiai sajátosságok, az életmód-tanácsadás pszichológiája.

A szakkör helyszíne: Művelődési Ház, 4754 Géberjén, Dózsa Gy. u. 5.

A szakkör felelőse: Máténé Vincze Andrea, Görbe Réka

A szakkör közreműködője: Jakab Anita

Jelentkezés:

o       személyesen

o       telefonon: Máténé Vincze Andrea, 70/339-2138; Görbe Réka, 70/426-0096

o       e-mail: mateneandi.vincze@gmail.com; gorbe.reka@freemail.hu

o       honlap: www.gabrien.hu

 Jelentkezés határideje:

 

5)      Olvasókör

A szakkör szervezője: GABRIEN Egyesület

A szakkör ideje: 2012.02.01. – 2012.06.30.

A szakkör célja: a magyar-és világirodalom népszerűsítése, különös figyelemmel a határon túli magyar irodalomra való kitekintéssel; történelmi és irodalmi évfordulókra való megemlékezés, ünnepi műsor összeállítása; fiatal, a térségben, megyében alkotó költők műveinek megismerése; a helytörténeti értékek alaposabb feltárása, megismerése; a közösségi alkotás ösztönzése, vitakészség fejlesztése, identitásérzés, a közösségi szellem erősítése.

A szakkör tartalmi egységei: magyar irodalom klasszikus művei; világirodalom klasszikus művei; erdélyi, felvidéki, vajdasági, kárpátaljai művek; helyi kortárs írók művei.

A szakkör helyszíne: Művelődési Ház, 4754 Géberjén, Dózsa Gy. u. 5.

A szakkör felelőse: Máténé Vincze Andrea, Görbe Réka

A szakkör közreműködője: Kuritár Tímea, Szabó Emese

Jelentkezés:

o       személyesen

o       telefonon: Máténé Vincze Andrea, 70/339-2138; Görbe Réka, 70/426-0096

o       e-mail: mateneandi.vincze@gmail.com; gorbe.reka@freemail.hu

o       honlap: www.gabrien.hu

Jelentkezés határideje:

 

6)      Kreatív képességek fejlesztése

 A szakkör szervezője: „Jót s Jól” Egyesület

 A szakkör ideje: 2011.12.01. – 2012.04.30.

 A szakkör célja: a felnőttek kreatív képességének fejlesztése, a játék és a munka kapcsolatának erősítése; a racionális és kreatív gondolkodás, valamint a döntéshozatali képességek fejlesztése, készségszintű alkalmazása; ünnepi díszek, lakást díszítő dekorációs elemek saját elkészítésének praktikáinak megismerése;        az egymástól tanulás, és segítségnyújtás élményének megteremtése

 A szakkör tartalmi egységei: a kreativitás, alkotási készség tréning keretében történő feloldása az egyénekben; ötletbörze; adott ünnepekhez, évszakokhoz alkalmazkodó dekorációs elemek tervezése, gyártása; kiállítás az elkészült tárgyakból.

 A szakkör helyszíne: Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye, 4754 Géberjén, József A. u. 4-6.

 A szakkör felelőse: Kovács Sándor

 A szakkör közreműködője: Tóth Miklósné, Ragó István

 Jelentkezés:

 o       személyesen: a Fogyatékkal Élők Nappali Intézményében

o       telefonon: Kovács Sándorné, 70/337-2768

o       e-mail: kovacsnemesi@gmail.com

Jelentkezés határideje:

 

E komponens (közoktatásban tanulók számára)

1)      Állampolgári kompetenciák

A szakkör szervezője: Géberjén Község Önkormányzata

A szakkör ideje: 2011.09.01. – 2012.01.31.

A szakkör célja: a résztvevő tanulók képesek legyenek meghatározni és megvédeni jogaikat, érdekeiket, felelősségüket, korlátjaikat és szükségleteiket; jól viszonyuljanak társaikhoz, együttműködési képességeik kialakuljanak, megtanulják a társadalmi különbségekből fakadó konfliktusok kezelését; személyközi kompetenciák megismerése mind a magán, mind a közéletben; a közügyekben történő részvételhez szükséges elengedhetetlen ismeretek (az állam, a hivatalok, önkormányzatok működése, választójogi ismeretek stb.) megszerzése.

A szakkör tartalmi egységei: önismeret és érdekérvényesítés a társadalmi színtéren; társadalmi konfliktusok kezelése (kulturális, nemzetiségi különbségek, közösségi együttélés során felmerülő probléma helyzetek stb.); alkalmazkodás és együttműködés a mindennapi életben (utcán, tömegközlekedési járműveken, hivatalokban, munkahelyen, üzletekben, iskolában, stb.); állampolgári és jogi ismeretek a közügyekben történő részvétel érdekében.

A szakkör helyszíne: Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda, 4754 Géberjén, Kossuth 7-11.

A szakkör felelőse: Máté Krisztina

A szakkör közreműködője: Máté Krisztina

Jelentkezés:

o       személyesen: Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda

o       telefonon: Máté Krisztina, 70/456-4308

o       e-mail: kristina.mate.ud@gmail.com

Jelentkezés határideje:

 

2)      Néptánc

A szakkör szervezője: GABRIEN Egyesület

A szakkör ideje: 2011.09.01. – 2012.01.31.

A szakkör célja: a térségre jellemző, nagy múlttal rendelkező néptánc formák; hagyományok megismerése; a helyi identitás, az összetartozás érzésének erősítése; a térségre jellemző néptáncok alapjainak elsajátítása, továbbfejlesztése, későbbi alkalmazása; a népcsoportok tánchagyományainak megismerése; a saját és más népek hagyományainak, múltjának, értékeinek megismerése; a közösségi összetartozás erősítése, a mozgáskultúra javítása, a szabadidő hasznos eltöltése, sikerélmény.

A szakkör tartalmi egységei: bevezető elméleti blokk: a szatmári térségre jellemző néptáncok, azok kialakulása, hagyományai; gyakorlati órák: a szatmári térség hagyományos néptáncainak alapjai

A szakkör helyszíne: Művelődési Ház, 4754 Géberjén, Dózsa Gy. u. 5.

A szakkör felelőse: Máténé Vincze Andrea, Görbe Réka

A szakkör közreműködője: Szatlóczky Tibor

Jelentkezés:  

o       személyesen

o       telefonon: Máténé Vincze Andrea, 70/339-2138; Görbe Réka, 70/426-0096

o       e-mail: mateneandi.vincze@gmail.com; gorbe.reka@freemail.hu

o       honlap: www.gabrien.hu

 Jelentkezés határideje:

 

3)      Kommunikációs kompetencia fejlesztése

A szakkör szervezője: Géberjén Község Önkormányzata

A szakkör ideje: 2012.02.01. – 2012.06.30.

A szakkör célja:   az alapvető kommunikációs fogások megismerése a mindennapi élethez, érdekérvényesítéshez; a fiatalok kommunikációs zavarainak csökkentése; a társadalom különböző közösségeibe (munkahelyen, iskolában, családban, baráti társaságokban stb.) való belépés megkönnyítése; az érdekeik érvényesítéséhez szükséges (iskolai órán, állásinterjún, stb.) kommunikáció segítése; mások meghallgatásához és megértéséhez szükséges képességek elsajátítása; értő módon történő figyelés;  a lényegkiemelő képesség kialakítása.

A szakkör tartalmi egységei: a kommunikációs szint felmérése teszteken keresztül; alapvető, általános alkalmazható kommunikációs technikák ismertetése; egyénre szabott szóbeli és írásbeli kommunikációs tréningek; szóbeli kommunikációs helyzet gyakorlatok csoportokban.

A szakkör helyszíne: Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda, 4754 Géberjén, Kossuth 7-11.

A szakkör felelőse: Farkas Zsuzsanna

A szakkör közreműködője: Király Ottóné

Jelentkezés:

o       személyesen: Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda

o       telefonon: Farkas Zsuzsanna, 30/326-5519; Király Ottóné, 30/534-6263

o       e-mail: farkas.zsuzsa71@citromail.hu; julianna1964@freemail.hu

Jelentkezés határideje:

  

4)      Kulturális tudatosság fejlesztése helyi hagyományos mesterségekkel

A szakkör szervezője: „Jót s Jól” Egyesület

A szakkör ideje: 2012.02.01. – 2012.06.30.

A szakkör célja: a térségre jellemző, nagy múlttal rendelkező népi kismesterségek megismerése; a térségre jellemző hagyományok iránti érdeklődés felkeltése; a kulturális identitás kialakulásának, saját kulturális gyökerek megtalálásának segítése; a térségre jellemző népi mesterségek megismerése a gyakorlatban; a saját és más népek hagyományainak, múltjának, értékeinek iránti tisztelet kialakítása; a közösségi összetartozás erősítése; a kézügyesség javítása, a szabadidő hasznos eltöltése, sikerélmény.

A szakkör tartalmi egységei: bevezető elméleti blokk: a szatmári térségre jellemző népi mesterségek kialakulása, hagyományai; gyakorlati órák: a szatmári térség hagyományos népi mesterségeinek alapjai.

A szakkör helyszíne: Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye, 4754 Géberjén, József A. u. 4-6.

A szakkör felelőse: Varga Edina

A szakkör közreműködője: Dr. Cservenyák László

Jelentkezés:

o       személyesen: a Fogyatékkal Élők Nappali Intézményében

o       telefonon: Varga Edina, 70/330-4362

o       e-mail: edi.varga.2011@gmail.com

Jelentkezés határideje:

  

5)      Konfliktuskezelés

A szakkör szervezője: Géberjén Község Önkormányzata

A szakkör ideje: 2011.09.01. – 2012.01.31.

A szakkör célja: a konfliktuskezelési technikákkal megismerése a mindennapi konfliktus hatékony kezelésére;                a konfliktus fogalmának megismerése és feldolgozása; a konfliktusos helyzetek megoldásának technikáinak elsajátítása; konfliktuskezelési, kommunikációs, együttműködési és kompromisszum készsége fejlesztése; tapasztalatok megosztása egymással.

A szakkör tartalmi egységei: a konfliktus fogalma és forrásai; kommunikáció és konfliktuskezelés; konfliktuskezelési technikák a kortársak között, a családban, az utcán; konfliktushelyzetek az iskolában.

A szakkör helyszíne: Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda, 4754 Géberjén, Kossuth 7-11.

A szakkör felelőse: Farkas Zsuzsanna

A szakkör közreműködője: Nagy Istvánné

Jelentkezés:

o       személyesen: Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda

o       telefonon: Farkas Zsuzsanna, 30/326-5519; Nagy Istvánné, 70/933-2021

o       e-mail: farkas.zsuzsa71@citromail.hu;

Jelentkezés határideje: 

 

6)      Önismeret

A szakkör szervezője: Géberjén Község Önkormányzata

A szakkör ideje: 2012.02.01. – 2012.06.30.

A szakkör célja: a résztvevők megismerjék, milyen módszerekkel képesek önmaguk reális megismerésére; a résztvevők egyéni jellemzésüket elkészítsék; felismerjék milyen változtatásokra lehet szükségük a sikeres érvényesüléshez; a résztvevők önbizalmának növelése a minél sikeresebb tanulmányi teljesítés érdekében; résztvevőkben pozitív énkép kialakítása.

A szakkör tartalmi egységei: saját tulajdonságok, képességek, erények, gyengeségek feltérképezése személyiségteszt segítségével; a viselkedés hatása, egyéni kommunikáció, kifejezőképesség; csoportszerepek gyakorlati megtapasztalása; értékelés, tapasztalatok, személyiségfejlesztési akcióterv elkészítése; a jelenlegi és a kívánt helyzet feltérképezése, a sikerhez szükséges változtatás módszerei.

A szakkör helyszíne: Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda, 4754 Géberjén, Kossuth 7-11.

A szakkör felelőse: Farkas Zsuzsanna

A szakkör közreműködője: Farkas Zsuzsanna

Jelentkezés:

o       személyesen: Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda

o       telefonon: Farkas Zsuzsanna, 30/326-5519;

o       e-mail: farkas.zsuzsa71@citromail.hu;

Jelentkezés határideje:

 

 

Belépés

Felhasználónév:
Jelszó:

TÁMOP adatok

ujmagyarorszag
A TÁMOP-3.2.3/09/2-2010-0050 sz. projekt
az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kedvezményezettek:

Géberjén Község Önkormányzata,
4754 Géberjén, Móricz Zs. u. 30/A

"Jót s jól" a Szatmári Kistérségben Egyesület,
4754 Géberjén, József A. u. 4-6.

GABRIEN Néptánc és Hagyományőrző Egyesület,
4754 Géberjén, Dózsa Gy. Út 5.

szechenyiterv