Kiscsoportos foglalkozások

B komponens (18 éven felüli lakosság számára)

1)      Önismereti és álláskeresési technikák

A foglalkozás szervezője: Géberjén Község Önkormányzata

A foglalkozás ideje: 2011.09.01. – 2012.01.31.

A foglalkozás célja: a résztvevők megismerjék, milyen módszerekkel képesek önmaguk reális megismerésére, amelyet fel tudnak majd használni az álláskeresésben is; a résztvevők saját egyéni jellemzésüket elkészítsék; tisztában legyenek milyen változtatásokra lehet szükségük a sikeres álláskereséshez; megismerjék, hogyan használhatják fel a személyes kapcsolati hálójukat az álláskeresésre; az álláskeresésben segítséget jelentő állami szervezetek, fejvadász cégek, a térségben megrendezett állásbörzék bemutatása, ezek felhasználása; a leghatásosabb technikák kipróbálása.

A foglalkozás tartalmi egységei: saját tulajdonságok, képességek, erények, gyengeségek feltérképezése önelemzés, önmegfigyelés által; egyéni önjellemzések elkészítése; a személyes kapcsolati háló jelentősége az álláskeresésben; az álláskeresést segítő állami szervezetek, fejvadász cégek bemutatása, állásbörzék; jelentkezés az internetes és a nyomtatott sajtóban megjelent álláshirdetésekre.

A foglalkozás helyszíne: Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda, 4754 Géberjén, Kossuth 7-11.

A foglalkozás felelőse: Máté Krisztina

A foglalkozás közreműködője: Máté Krisztina

Jelentkezés:

o       személyesen: Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda

o       telefonon: Máté Krisztina, 70/456-4308

o       e-mail: kristina.mate.ud@gmail.com

Jelentkezés határideje:

 

2)      Állampolgári kompetenciák

A foglalkozás szervezője: Géberjén Község Önkormányzata

A foglalkozás ideje: 2012.02.01. – 2012.06.30.

A foglalkozás célja: a résztvevők képesek legyenek meghatározni és megvédeni jogaikat, érdekeiket, felelősségüket, korlátjaikat és szükségleteiket; együttműködési képességek kialakítása, a résztvevők megtanulják a társadalmi különbségekből fakadó konfliktusok kezelését; a hatékony személyes és csoportos érintkezéshez szükséges személyközi kompetenciák megismerése mind a magán, mind a közéletben; a résztvevők elsajátítsák a közügyekben történő részvételhez szükséges elengedhetetlen ismereteket (az állam, a hivatalok, önkormányzatok működése, választójogi ismeretek stb.)

A foglalkozás tartalmi egységei: önismeret és érdekérvényesítés a társadalmi színtéren; társadalmi konfliktusok kezelése (Kulturális, nemzetiségi különbségek, közösségi együttélés során felmerülő probléma helyzetek stb.); alkalmazkodás és együttműködés a mindennapi életben (utcán, tömegközlekedési járműveken, hivatalokban, munkahelyen, üzletekben, iskolában, stb.); állampolgári és jogi ismeretek a közügyekben történő részvétel érdekében.

A foglalkozás helyszíne: Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda, 4754 Géberjén, Kossuth 7-11.

A foglalkozás felelőse: Máté Krisztina

A foglalkozás közreműködője: Máté Krisztina

Jelentkezés:

o       személyesen: Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda

o       telefonon: Máté Krisztina, 70/456-4308

o       e-mail: kristina.mate.ud@gmail.com

Jelentkezés határideje:

 

3)      Környezettudatos nevelés generációk között

A foglalkozás szervezője: Géberjén Község Önkormányzata

A foglalkozás ideje: 2011.09.01. – 2012.01.31.

A foglalkozás célja: a fenntartható fejlődés értékrendjének kialakítása; a környezettudatos gondolkodás formálása, a természeti és épített környezet fenntarthatósága érdekében szükséges ismeretek, magatartásminták, életviteli szokások megtanítása; érzelmi és értelmi módszerek elsajátítása, amelyek segítségével a résztvevők a környezettudatos gondolkodást és cselekvési szokásokat gyermekeikben, családtagjaikban, szüleikben, akár barátaikban is ki tudják alakítani; a környezetvédő gondolkodás és viselkedés a résztvevők személyiségjegyévé váljon, és képesek legyenek környezetükre is hatni.

A foglalkozás tartalmi egységei: környezeti alapismeretek; környezetvédelmi technikák (szelektív hulladékgyűjtés, takarékos vízhasználat stb.); környezettudatos gondolkodásmód és fogyasztási szokások kialakítása; a környezettudatos nevelés érzelmi módszerei (óvodások, kisiskolások esetében); a környezettudatos nevelés értelmi módszerei (iskolások és idősebbek esetében).

A foglalkozás helyszíne: Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda, 4754 Géberjén, Kossuth 7-11.

A foglalkozás felelőse: Máté Krisztina

A foglalkozás közreműködője: Máté Krisztina

Jelentkezés:

o       személyesen: Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda

o       telefonon: Máté Krisztina, 70/456-4308

o       e-mail: kristina.mate.ud@gmail.com

Jelentkezés határideje:

 

E komponens (közoktatásban tanulók számára)

1)      Életvezetési kompetenciák fejlesztése, önSWOT

A foglalkozás szervezője: Géberjén Község Önkormányzata

A foglalkozás ideje: 2011.09.01. – 2012.01.31.

A foglalkozás célja: a résztvevők feltérképezzék saját erősségeiket és gyengeségeiket annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjanak érvényesülni elsősorban az iskolában, továbbtanuláskor, álláskeresésben; képesek legyenek önmaguk reális értékelésére; megtanulják, hogyan tudják leghatékonyabban felhasználni pozitív tulajdonságaikat, valamint hogyan birkózzanak meg gyengeségeikkel; képesek legyenek mindig az adott helyzetben szükséges tulajdonságaikat kihangsúlyozni a sikeres érvényesülés érdekében; pozitív énkép kialakítása.

A foglalkozás tartalmi egységei: az önSWOT fogalma, gyakorlati haszna; módszerek a saját tulajdonságok, képességek, erények, gyengeségek reális feltérképezésére; személyre szóló analízis önálló elkészítése; az analízis felhasználási módozatai a gyakorlati életben; a tapasztalatok megosztása a csoport tagjaival.

A foglalkozás helyszíne: Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda, 4754 Géberjén, Kossuth 7-11.

A foglalkozás felelőse: Farkas Zsuzsanna

A foglalkozás közreműködője: Farkas Zsuzsanna

Jelentkezés:

o       személyesen: Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda

o       telefonon: Farkas Zsuzsanna, 30/326-5519;

o       e-mail: farkas.zsuzsa71@citromail.hu;

Jelentkezés határideje:

 

2)      Problémamegoldó képesség

A foglalkozás szervezője: Géberjén Község Önkormányzata

A foglalkozás ideje: 2011.09.01. – 2012.01.31.

A foglalkozás célja: a résztvevők képesek legyenek hatékonyan megoldani az iskolában, vagy a magánéletben felmerülő problémás helyzeteket; a fiatalok jelenlegi problémamegoldó stratégiájának feltérképezése, és ha szükséges, akkor tökéletesítése; a fiatalok merjenek szembenézni a problémás szituációkkal, és tudatosuljon bennük, hogy ezeket a helyzeteket meg kell oldani; a meglévő tulajdonságok hatékony felhasználása a különböző problémák megoldása érdekében.

A foglalkozás tartalmi egységei: a problémahelyzetek fogalma, pszichológiája; a jelenlegi problémamegoldó képesség személyre szabott feltárása; problémaszituációk szimulálása; problémahelyzetek az iskolában, magánéletben; közös megoldások keresése, tapasztalatcsere.

A foglalkozás helyszíne: Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda, 4754 Géberjén, Kossuth 7-11.

A foglalkozás felelőse: Farkas Zsuzsanna

A foglalkozás közreműködője: Nagy Istvánné

Jelentkezés:

o       személyesen: Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda

o       telefonon: Nagy Istvánné, 70/933-2021

o       e-mail:

Jelentkezés határideje:

 

3)      Kreativitás

A foglalkozás szervezője: Géberjén Község Önkormányzata

A foglalkozás ideje: 2012.02.01. – 2012.06.30.

A foglalkozás célja: az alkotó gondolkodás fejlesztése, amely segíti az eredményesebb tanulást; a kommunikációs és a problémamegoldó képesség javítása; a tanulók memóriájának fejlesztése; a tanulók hatékonyan tudják használni kreatív képességeiket; a tanulók képesek legyenek az iskolai feladatokat képességeikhez mérten a leggyorsabban és a legeredetibb módon megoldani.

A foglalkozás tartalmi egységei: a kreativitás jelentősége; a kreatív képességek tesztelése; a kreativitást igénylő feladatok megoldási lépései; egyénre szabott tesztfeladatok megoldása, képességfejlesztés.

A foglalkozás helyszíne: Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda, 4754 Géberjén, Kossuth 7-11.

A foglalkozás felelőse: Farkas Zsuzsanna

A foglalkozás közreműködője: Nagy Istvánné

Jelentkezés:

o       személyesen: Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda

o       telefonon: Nagy Istvánné, 70/933-2021

o       e-mail:

Jelentkezés határideje:

 

 

4)      Interperszonális kompetencia fejlesztése

A foglalkozás szervezője: Géberjén Község Önkormányzata

A foglalkozás ideje: 2012.02.01. – 2012.06.30.

A foglalkozás célja: a résztvevők minél hatékonyabban tudjanak együttműködni szüleikkel, tanáraikkal, társaikkal, később munkatársaikkal, feletteseikkel stb.; ismerjék meg saját képességeiket a másokkal folytatott kommunikáció terén; a társadalom különböző közösségeibe való hatékony bekapcsolódás segítése; a mások meghallgatásához és megértéséhez szükséges képesség kialakítása; a résztvevők képesek legyenek saját gondolataikat oly módon kommunikálni, ami az adott helyzetben az érdekeik érvényesítéséhez szükséges (iskolai órán, állásinterjún, stb.).

A foglalkozás tartalmi egységei: a másokkal folytatott kommunikáció egyéni stílusainak felmérése; alapvető, a társaságban alkalmazható kommunikációs és együttműködési technikák ismertetése; egyénre szabott szóbeli és írásbeli kommunikációs gyakorlatok; társasági kommunikációs helyzet gyakorlatok csoportokban.

A foglalkozás helyszíne: Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda, 4754 Géberjén, Kossuth 7-11.

A foglalkozás felelőse: Farkas Zsuzsanna

A foglalkozás közreműködője: Farkas Zsuzsanna

Jelentkezés:

o       személyesen: Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda

o       telefonon: Farkas Zsuzsanna, 30/326-5519;

o       e-mail: farkas.zsuzsa71@citromail.hu

Jelentkezés határideje:

 

Belépés

Felhasználónév:
Jelszó:

TÁMOP adatok

ujmagyarorszag
A TÁMOP-3.2.3/09/2-2010-0050 sz. projekt
az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kedvezményezettek:

Géberjén Község Önkormányzata,
4754 Géberjén, Móricz Zs. u. 30/A

"Jót s jól" a Szatmári Kistérségben Egyesület,
4754 Géberjén, József A. u. 4-6.

GABRIEN Néptánc és Hagyományőrző Egyesület,
4754 Géberjén, Dózsa Gy. Út 5.

szechenyiterv