Bemutatás

Szatmári Épülő Közösségek (SZÉK)

Géberjén Község Önkormányzata konzorciumban a géberjéni székhelyű „Jót s Jól” a Szatmári Kistérségben Egyesülettel és a GABRIEN Néptánc és Hagyományőrző Egyesülettel a TÁMOP-3.2.3.-09/2 "Építő közösségek" – közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért programra benyújtott pályázata 60.612.195 millió forintos támogatást nyert. A program megvalósítási időszaka 2011.március 1. – 2012. augusztus 31. A tervezett projekt megvalósulásának helyszíne Géberjén, vonzáskörzete a mátészalkai kistérség.

A projekt közvetett célja az önkormányzat fenntartása alatt álló közművelődési intézmény tevékenységstruktúrájának bővítése nem formális tanulási alkalmakkal és ezen programok  fenntartása. További cél a konzorcium munkatársainak felkészítése az új tanulási formák és szolgáltatások kialakítására, megvalósítására és fejlesztésére.  

A projekt közvetlen célja a kistérség felnőtt lakosságának bekapcsolása a közösségi életbe az új tanulási formákon keresztül, hosszú távon biztosítva a lakossági aktivitás növelését, ugyanakkor a tevékenységekbe bevont iskolai tanulók eredményeinek javítása, a továbbtanulási esélyek és az oktatás hatékonyságának növelése. A tervezett új tanulási formák bevezetésével a SZÉK hosszú távú célja a „life long learning” szemlélet és gyakorlata tudatosítása a település, illetve a kistérség minden korosztályának körében.

A projekt stratégiai céljai a következők: a kistérségben élők elhelyezkedési esélyeinek növelése, a lakosság egészségi állapotának javítása, a helyi kulturális örökség és hagyományok megőrzése, a lakosság helyben tartásának elősegítése, a helyi természeti értékek megóvása, a civil szerveződések elősegítése a kistérségben, a non-formális tanulási alkalmakba bekapcsolódók bizalmának megnyerése, a non-formális tanulási alkalmakat szervező egyesületek megismertetése és pozícionálása, az élethosszig tartó tanulás népszerűsítése, a civil önszerveződési formák népszerűsítése.  

A projekt célcsoportja: 

  • Géberjén és a mátészalkai kistérség felnőtt lakosai beleértve a hátrányos helyzetű felnőtt lakosokat (roma, GYED-en/GYES-en levő, fogyatékkal élő, munkanélküli stb.) 
  • Géberjén és a mátészalkai kistérség közoktatási tanulói beleértve a kistérség hátrányos helyzetű (roma és/vagy fogyatékkal élő) tanulóit.
  • A programok potenciális résztvevői mellett a célcsoportot jelentik a kistérség közművelődési és felnőttképzési szakemberei, szakmai civil szervezetei is. 

A tervezett program megalapozottságát az Országos Közművelődési Stratégiában megfogalmazott beavatkozási területek – Élethosszig tartó tanulás (LLL), Esélyt a munkára; társadalmi-gazdasági, stratégiai fejlesztési igények –, a helyi közművelődési stratégiai célokhoz való illeszkedés, a gazdasági válságot kezelő, gazdaságélénkítő kormány-kezdeményezések támasztják alá. 

A projektben megvalósuló programok: 

Programok a B komponensben (18 éven felüli lakosság számára): 

  • Szakkörök 6 féle témában: kézműves-agyagozás, hímző, néptánc, egészséges életmód, olvasókör, kreatív képességek fejlesztése
  • Kiscsoportos foglalkozások 3 témában: önismereti és álláskeresési technikák, állampolgári kompetenciák, környezettudatos nevelés generációk között
  • Táborok: szakemberek szakmai tapasztalatcseréje; népi, nemzeti értékek megismerése   

Programok az E komponensben (közoktatásban tanulók számára):

  • Szakkörök 6 féle témában: állampolgári kompetenciák fejlesztése, néptánc, kommunikációs kompetencia fejlesztése, kulturális tudatosság fejlesztése helyi hagyományos mesterségekkel, konfliktuskezelés, önismeret
  • Kiscsoportos foglalkozások 4 témában: önSWOT, problémamegoldó képesség, kreativitás, interperszonális kompetencia fejlesztése és egyéni pályaszocializáció
  • Táborok: népi hagyományok - néptánc általános iskolásoknak; népi hagyományok - néptánc középiskolásoknak, környezeti nevelés

 

Belépés

Felhasználónév:
Jelszó:

TÁMOP adatok

ujmagyarorszag
A TÁMOP-3.2.3/09/2-2010-0050 sz. projekt
az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kedvezményezettek:

Géberjén Község Önkormányzata,
4754 Géberjén, Móricz Zs. u. 30/A

"Jót s jól" a Szatmári Kistérségben Egyesület,
4754 Géberjén, József A. u. 4-6.

GABRIEN Néptánc és Hagyományőrző Egyesület,
4754 Géberjén, Dózsa Gy. Út 5.

szechenyiterv